Informace o nás

Naše farma se rozkládá na celkových 45 ha přilehlých pozemků a zahrnuje les, pastviny a ornou půdu. Snažíme se pěstovat tradiční plodiny pro tuto oblast , hlavně žito , oves, ječmen a brambory. Většina travin slouží k produkci sena a posléze pastvě masného skotu.

Neustále obnovujeme zemědělskou techniku, abychom mohli poskytovat kvalitní služby v zemědělství i lesnictví.

 

 


MOTTO

Již dříve byly mým vzorem rakouské farmy a jejich pořádek. K tomu navíc starost o údržbu krajiny, kde je upravená každá mezička. O totéž se snažím i já. Nemělo by být přece hlavní prioritou zemědělců obhospodařovat co nejvíce hektarů, ale kvalita odvedené práce, která je vidět, a za kterou se nemusím stydět.